Suzuki Grand Vitara/LJ80V-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Năm dịch vụ hướng dẫn sử dụng Suzuki Grand Vitara và LJ80V 1980, trang bị một động cơ xăng 0, trọng lượng rẽ nước 8 l.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 21.26 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: