Subaru Impreza WRX 1997-1998-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Nhà máy sản xuất dịch vụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Xe là thế hệ đầu tiên Subaru Impreza WRX 1997/1998 biennium, sau khi nâng cấp của nó bằng cách đưa giao diện điều khiển vào phù hợp với chấp nhận cho Subaru Forester, sản xuất trong đó bắt đầu tại thời điểm này. Áp dụng cho Subaru Impreza WRX cho năm 2001 mô hình năm.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 6169.36 Mb


Chủ đề tương tự: