Subaru Impreza 2002-hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì.
Nhà máy sản xuất dịch vụ Hướng dẫn cho xe Subaru Impreza thế hệ 2, mà đã được phát hành năm 2002-2007. Cuốn sách này bao gồm một mô tả công việc cho tất cả các phiên bản của động cơ được cài đặt và hộp số (PPC), bao gồm cả mã sản phẩm Impreza WRX và STi. 2004-2007 mô hình năm sản xuất một số các yếu tố của cơ thể, có thể đáp ứng các công cụ và các trang web khác không được bảo hiểm trong hướng dẫn này.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 136.31 Mb


Chủ đề tương tự: