Một hướng dẫn đa phương tiện để sửa chữa xe và bảo trì của Subaru Forester (1997) cung cấp đặc điểm kỹ thuật đầy đủ và hướng dẫn sử dụng lính kiểm lâm. Cũng trong sổ tay này có chứa tất cả các dữ liệu cần thiết để thực hiện bảo dưỡng xe. Rõ ràng và dễ hiểu mô tả các nguyên tắc và các vấn đề của tất cả các hệ thống chính:-chất bôi trơn, làm mát, Hệ thống nhiên liệu và phanh.
Từng phần của chẩn đoán và sửa chữa động cơ, bộ truyền động, chỉ đạo, khung gầm, thân xe và điện xe Subaru Forester.

Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: