Skoda Roomster/Skoda Roomster 2009 – 2010-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Đầy đủ hướng dẫn sử dụng cho xe ô tô Skoda Roomster, Skoda Auto công ty phát hành. Hướng dẫn khác nhau, tùy thuộc vào xe.


Phát hành: 2009, 2010.
Nhà xuất bản: SKODA AUTO a.s.
Số trang: 291, 259
Chất lượng: Máy tính đầu tiên (eBook)


Skoda Roomster (2009-2010) hướng dẫn sử dụng prnscr1, jpg Skoda Roomster (2009-2010) hướng dẫn sử dụng prnscr2, jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: