Skoda 120 l 105 l 120LE 105 120LS 120LSE 1976-1990-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
The complete hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì của Skoda mô hình 105 và 120 và sửa đổi của họ được sản xuất từ năm 1976 đến 1990.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại: PDF
Kích thước: 47.28 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: