Renault 21 năm 1986-1994-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sử dụng có chứa các đặc điểm kỹ thuật, các mô tả về các sửa chữa của cá nhân đơn vị, lựa chọn và khuyến nghị để bảo trì của xe. 1986-1994 mô hình, mô hình năm xăng động cơ 1721 và 1995 CC diesel và TURBO SEDAN mô hình động cơ diesel 1870i 2068 cc
Sổ tay hướng dẫn này được thiết kế cho chủ sở hữu xe hơi và công nhân của hội thảo avtoremontyh.


Kích thước: 46.9 Mb






Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]




Chủ đề tương tự: