Xe của tôi là năm 2002 Toyota Mark 2. Nó hiển thị bánh vị trí trong màn hình công tơ mét. Nhưng sau khi thay đổi pin nó không hiển thị nữa. Làm thế nào tôi có thể kích hoạt nó trở lại? Xin vui lòng giúp đỡ, cảm ơn.

Chủ đề tương tự: