XIN CHÀO BẠN BÈ.
CÓ MỘT VẤN ĐỀ VỚI MÃ PHÍM CỦA MỘT RENAULT SCENIC 2.0 16V 2001
SIRIUS 32-Y CÓ MÃ 8 CHỮ SỐ.
Đang cố GẮNG để thiết lập các phím để khởi động, 431
TÔI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHÁT HÀNH XE HƠI.
SẼ như thế để biết nếu ai đó biết THE STEPS, cho mã hóa các phím, sử dụng THE khởi động X 431.


Chủ đề tương tự: