Xe Hyundai SantaFe FL 2011 mô hình năm, số lượng các đại lý được ủy quyền, sau một năm hoạt động, chỉ đạo bánh xe và cắm xử lý việc truyền tải tự động.

Hyundai SantaFe Ban chỉ đạo wheel Oblazit-img_20120830_180554-jpgHyundai SantaFe Ban chỉ đạo wheel Oblazit-img_20120830_180431-jpgHyundai SantaFe Ban chỉ đạo wheel Oblazit-img_20120830_180613-jpgHyundai SantaFe Ban chỉ đạo wheel Oblazit-img_20120830_180621-jpg

Nó bật ra rằng "bệnh" này của santafešek mặt Thang máy với năm 2011. Oblazit trên bóng da Dệt chỉ đạo, rất khó chịu khi chạm vào, cảm thấy tay nhờn...

Bảo lãnh được thay thế bằng một cái mới mà cũng là của mình sau một thời gian.Chủ đề tương tự: