Chào bạn
Tôi có một câu hỏi về chi tiết và dịch vụ lacetti.
Tôi có Suzuki Forenza 2006 2.0 DOHC A/T tại Ba Lan và phần là không thể mua (bởi aka Forenza).
Dịch vụ (Ori Suzuki/Chevy Service) là không thể nói chuyện với họ. Trong thành phố/quốc gia của bạn là gì?
Forenza của tôi có vấn đề với túi khí nhưng chevrolet explorer không làm việc với hệ thống túi khí trong forenza của tôi.
Phần tôi mua bởi Lacetti 1.8 A/T và Daewoo Nubira 2.0. Tất cả các bộ phận là ok nhưng chẩn đoán là trên con đường của tôi. Chỉ ELM và Chevy Explorer...
Kiện cho A/T là trong guys của ZF Transmisions cửa hàng và đó là ok, nhưng dịch vụ của Suzuki là khủng khiếp trong thành phố (Opole Ba Lan).
Xin vui lòng cho tôi một câu trả lời về túi khí chẩn đoán?


Chủ đề tương tự: