Opel Kadett D-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Cuốn sách được đề nghị nào về mặt kỹ thuật chuẩn bị người lái xe hơi độc lập và chính xác sửa chữa xe của bạn. Cuốn sách này là một mô tả chi tiết của tất cả các loại công trình, bản vẽ minh họa sinh động và sơ đồ. Mỗi chương có một danh sách các hoạt động bảo trì dự phòng, cung cấp chính xác và nhanh chóng kiểm tra xe Trac. Ngoài ra, bao gồm trong mỗi chương giải đáp thắc mắc bảng cho phép bạn nhanh chóng tìm và cô lập nguồn có thể của trục trặc.


Loại:.PDF
Kích thước: 27.35 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: