Hướng dẫn này cung cấp thông tin về sửa chữa và bảo trì của xe OPEL Kadett E 1985-1992, sản xuất động cơ như vậy là: 12, 13N, 13, 14NV, 16, 16SV, 18E, 18SE, NE20, 20SEN, 20HE, C16NZ, C20NE mô hình và và thiết kế: LS, GL, GLS, GSI 16V, các loại khung gầm: 3 và 5 cửa hatchback "


Kích thước: 53.39 Mb


Chủ đề tương tự: