Nissan Micra K10 năm 1987-hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo dưỡng (RUS).
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe hơi Nissan Micra K10 loạt với năm mô hình năm 1987 với xăng dầu động cơ 1.0 l, 1.2 l và 1,3 l.

Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 31,3 Mb


Chủ đề tương tự: