Hướng dẫn này dành cho tất cả các Nissan Sentra, và NX-coupe trong thị trường Mỹ, trim cấp, XE, SE, SE-R và GXE. hướng dẫn sử dụng 85 chứa các tệp mô tả chẩn đoán và sửa chữa tất cả hệ thống và các thành phần của xe ô tô.


Ngày phát hành: 1993
ASIN: B0043-5E5Q8
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: