Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng xe NISSAN Primera P12 (mô hình TP12, HP12, TNP12, WHP12), phát hành cho thị trường Nhật bản và được trang bị 4WD QR20DE, QR25DD Qg18de và SR20VE. Hướng dẫn sử dụng có chứa một mô tả đầy đủ của tất cả các thành phần và hội đồng, lược đồ và các thuật toán tìm kiếm thất bại và trục trặc.
Một hướng dẫn sử dụng tuyệt vời mô tả chi tiết hiếm nhưng rất phổ biến Nissanovskij SR20VE động cơ ở P12 20V.
Để xem đầy đủ, bạn cần phải cài đặt hỗ trợ font Châu á.Phát hành: 2001

Ngôn ngữ: tiếng Nhật
Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]Chủ đề tương tự: