Nissan Almera N16 từ 2004 trở đi sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sửa chữa và bảo trì Nissan Almera N16 loạt với năm mô hình năm 2004. Các sửa đổi của một chiếc xe với một mã số VIN, bắt đầu với SJNxxxAN16U0522332.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 86.57 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: