Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật, bảo trì và xe hơi NISSAN R'NESSA 1997-2001 với xăng đốt SR20DE, SR20DET, KA24DE. Sổ tay này có chứa các hướng dẫn chi tiết về chẩn đoán, bảo trì, điều chỉnh và sửa chữa động cơ và các hệ thống điều khiển, Hệ thống phanh với ABS, chỉ đạo vv tự thủ tục chẩn đoán và rắc rối có thể mã hệ thống quản lý động cơ, ABS và hộp số tự động. Mô tả làm thế nào để sử dụng thử nghiệm chẩn đoán tham khảo ý kiến.


Kích thước: 27.57 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: