Xuất sắc Sửa chữa hướng dẫn sử dụng xe hơi Nissan Maxima năm 1993-2004 của vấn đề cho thị trường Mỹ và Canada tự động.
Hướng dẫn có chứa chi tiết Làm thế nào để sửa chữa Nissan Maxima bất kỳ khó khăn, một mô tả của tất cả các bộ phận và hội đồng, lời khuyên về hoạt động và bảo trì. Cuốn sách này cũng chứa bản vẽ, bảng và Sơ đồ điện Nissan Maxima.Chủ đề tương tự: