Sửa chữa hướng dẫn sử dụng Nissan Almera Tino phát hành từ năm 1998 trở đi. Chiếc xe Nissan Almera Tino đã được trang bị với động cơ xăng. 4WDSr20de (khối lượng 1,8 và 2,0 lít), cũng như các động cơ diesel. YD22DDTi 2.2 lít của thuyên.

Hướng dẫn cung cấp minh họa bản vẽ và mô tả giải thích mục đích và các chi tiết của Nissan Almera. Sửa chữa và bảo trì của các chụp ảnh và mô tả các hoạt động tuần tự, mà cho phép họ chạy cho người lái xe.

Từng phần của hướng dẫn sử dụng hướng dẫn Nissan Almera Tinohướng dẫn kỹ thuật, bảo trì định kỳ và lược đồ màu của thiết bị điện xe Nissan.


Chủ đề tương tự: