Hướng dẫn để bảo trì và sửa chữa động cơ xăng Nissan Mô hình: RB20E, RB25DET, RB26DETT, 5. Những chiếc xe có động cơ xăng Đường chân trời, Stagea, Phi hành đoàn, Laurel, Leopard.


Năm xuất bản: 2006
Tác giả: xe Navigator
Nhà xuất bản: Xe Navigator
ISBN: 5-98410-023-1
Định dạng: PDF
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải về hướng dẫn sử dụng
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: