Đây là chính thức sổ cho xe mô tô HONDA, mô hình CB600, CB600FA, CB600F 2007-2011 năm sản xuất.


Ngày phát hành: 2007
Nhà xuất bản: Honda motor ltd 2007
Ngôn ngữ: tiếng ý


Chủ đề tương tự: