Hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo dưỡng xe gắn máy Kawasaki ZX900, 100 và 1100 làm mát bằng chất lỏng Fours phát hành năm 1983-1997.

Hướng dẫn này mô tả:
  • [] Lí xe gắn máy
    Dầu động cơ thay đổi]
    Quản lý kiểm tra và nhiên liệu]
    Ngã ba tân]
    [] Hệ thống điện


Tác giả: Mike Stubblefield, John H Haynes
Nhà xuất bản: Haynes
Số trang: 20


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: