Hướng dẫn sửa chữa xe và bảo trì của quỹ đạo izh-2126, cung cấp thông tin kỹ thuật về xe izh-2126 và các trang web chính của nó, Hệ thống, cơ chế. Hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin chẩn đoán, sửa chữa và điều chỉnh đơn vị và các đơn vị của xe.Kích thước: 42.96 MbChủ đề tương tự: