Các hướng dẫn kỹ thuật để sửa chữa, bảo trì và xe gắn máy Honda GL1200 vàng cánh 1984-1987-một hướng dẫn về việc chẩn đoán sự cố, bảo trì và sửa chữa xe đạp xe máy-mật touring "loạt HONDA GL1200 vàng cánh. Hướng dẫn bao gồm các bước theo bước thủ tục tháo gỡ và lắp ráp đơn vị, hội đồng, Hệ thống điện và cơ khí. Lời khuyên cho việc bảo trì


Vấn đề: 1987
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: