Hướng dẫn này dành cho chủ sở hữu của xe máy bánh nhỏ với động cơ công suất lên đến 50 M3. cm. Với hướng dẫn này, bạn sẽ có thể độc lập và không có vấn đề, sửa chữa xe máy của mình. Dưới đây là mô tả trong tất cả các chi tiết và từng bước hoạt động và hành động sửa chữa.

Ngày phát hành: 2008

Skutepy 2-đột quỵ và 4-stroke-hoạt động, bảo trì và sửa chữa-prscr1-jpg Skutepy 2-đột quỵ và 4-stroke-hoạt động, bảo trì và sửa chữa-prscr2-jpg Skutepy 2-đột quỵ và 4-stroke-hoạt động, bảo trì và sửa chữa-prscr3-jpg

Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: