Velomobiles.
Cuốn sách mô tả phân loại, định nghĩa cơ bản, Lược sử và tình trạng hiện tại của velomobiles. Tóm tắt lý thuyết velomobilâ: năng lượng và kỹ thuật, Thái, cơ sinh học, khí động lực học, sự ổn định, dao động, thiết kế. Mô tả kinh nghiệm của tác giả trên thiết kế và thử nghiệm của 12 loại khác nhau của velomobiles. Hệ thống đô thị chạy xe đạp và cung cấp các khuyến nghị cho tổ chức của nó. Các vấn đề của velomobil′nogo thể thao (road, theo dõi, Raceway, du lịch) và khách hàng tiềm năng của các ứng dụng của velomobiles. Cuốn sách được thiết kế cho một loạt các velolûbitelej quan tâm đến kỹ thuật sáng tạo.
Ngày phát hành: 1986
Tác giả: Dovydenas V.i.
Thể loại: tham khảo hướng dẫn sử dụng
Nhà xuất bản: Kỹ thuật/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 112


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]