Honda Sb400sf-người sử dụng hướng dẫn/hướng dẫn về bảo trì, sửa chữa và hoạt động của xe gắn máy.
Cuốn sách này là một mô tả về việc duy trì và sửa chữa xe máy Honda CB400SF bằng cách sử dụng bộ phận off-the-shelf trong một hội thảo nhà để xe. Tất cả hoạt động được đi kèm với hình ảnh và chi tiết ý kiến.


Phát hành: 2008, năm 2011.
Tác giả: thế giới của avtoknig
Nhà xuất bản: thế giới của avtoknig
ISBN: 978-5-903091-73-7
Series: "tôi remontriruû"
Số trang: 208


Honda Sb400sf dịch vụ hướng dẫn sử dụng-dad9ac45868d3c839f7d269c4d1e6567-jpg Honda Sb400sf dịch vụ hướng dẫn sử dụng-c57ff4d0f2b887b97810797d46250998-jpg Honda Sb400sf dịch vụ hướng dẫn sử dụng-23ced67cb6377270604d3bb563d64e98-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: