Xe máy Liên Xô.
Cuốn sách này chứa tài liệu tham khảo cho thiết bị và tính toán của Xô viết để-1B, M-1A, xe gắn máy một-125, IL-350, IG-72 và m-49, cũng như một số thông tin về thể thao xe máy.
Cuốn sách này là dành cho người đi xe gắn máy và xe gắn máy công nghiệp.
Vấn đề: 1954
Tác giả: S. Ivanitskiy, M. A. Pozdnyakov, V. V. Rogozhin.
Nhà xuất bản: "MASHGIZ/DjVu" (công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 344


Liên Xô xe máy-7b7eaad9111a-jpg Liên Xô xe máy-e39e802abfbb-jpg Liên Xô xe máy-8f52555defc1-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: