XE GẮN MÁY IZH-PLANETA. HƯỚNG DẪN ĐỂ CHĂM SÓC VÀ HOẠT ĐỘNG.
Hướng dẫn Chăm sóc tại nhà và hoạt động, bao gồm izh-Planeta (người đầu tiên của đội hình của hành tinh không có thêm chữ số trong tên).


Phiên bản: 1963.
Tác giả: Các hướng dẫn là TNC Isaev. Biên tập viên S.ya. Fischer.
Nhà xuất bản: Nhà nước Huân chương LENIN, Huân chương cờ đỏ, Huân chương cờ đỏ lao động, và máy xây dựng nhà máy. Izhevsk.
Số trang: 151


XE GẮN MÁY IZH-PLANETA. Chỉ dẫn về chăm sóc và hoạt động-05974613824269fb298b72a0a84d9e7d-jpg XE GẮN MÁY IZH-PLANETA. Chỉ dẫn về chăm sóc và hoạt động-bf45411f10f1d8d51a49345c98e3c78b-jpg XE GẮN MÁY IZH-PLANETA. Chỉ dẫn về chăm sóc và hoạt động-79331f572702909e88075f0b0142edca-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: