Trong cuốn sách, Jiri Dočkala xe máy bảo trì và sửa chữa "Java" xem xét các mô hình của xe máy Jawa từ Perak để 634. Thông tin này sẽ là một hướng dẫn hữu ích trong việc duy trì, sửa chữa và dịch vụ của các xe mô tô Jawa như là mô hình hiện tại, và mô hình của bản phát hành trước.

Nội dung của cuốn sách "bảo trì và sửa chữa xe máy Jawa":Tác giả: Jiri Dočkal
Các trang: 254
Kích thước: 9.72 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: