Izh Planeta-người sử dụng hướng dẫn/hướng dẫn về bảo trì, sửa chữa và hoạt động của xe gắn máy.
Cuốn sách này là một mô tả về bảo trì và sửa chữa xe gắn máy Izh-Planeta trong một hội thảo nhà để xe. Tất cả hoạt động được kèm theo hình ảnh và chi tiết ý kiến, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền, cũng như để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại cho các thiết bị.
Cho người đi xe máy tham gia vào dịch vụ xe gắn máy độc lập và sửa chữa.


Kích thước: 90.82 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: