The complete hướng dẫn để sửa chữa và bảo dưỡng xe (s) Mitsubishi Colt, Lancer, Mirage, Cordia, Tredia, Precis năm 1983-1993 của sản xuất. Hướng dẫn này chứa tất cả các đặc điểm kỹ thuật của xe, bao gồm cả hướng dẫn sử dụng. Cũng mô tả chi tiết của ông Mitsubishi, bảo trì hệ thống, Hệ thống bôi trơn, làm mát hệ thống, Hệ thống nhiên liệu, Hệ thống phanh và động cơ, hộp số, chỉ đạo, khung, cơ thể, kỹ thuật điện.


Loại: đa phương tiện
Kích thước: 192.58 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: