Chi tiết dịch vụ tay Mitsubishi Magna, Verada và Diamante từ 2003 trở đi đối với thị trường Úc.

MITSUBISHI TL Magna loạt/KL Verada/Diamante
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ này đã được chuẩn bị với thông tin dịch vụ mới nhất có sẵn tại thời điểm
công bố. Này được chia thành các nhóm chuyên mục và mỗi phần bao gồm chẩn đoán,
tháo gỡ, sửa chữa và lắp đặt thủ tục cùng với thông số kỹ thuật hoàn chỉnh và thắt chặt
tài liệu tham khảo. Xin vui lòng đọc sổ tay này một cách cẩn thận trước khi tiếp tục, như là không chính xác dịch vụ thủ tục
có thể dẫn đến chấn thương hoặc tử vong để nhân viên dịch vụ hoặc nhà điều hành của xe.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF tương tác
Kích thước: 97.44 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: