Gửi bởi huyền thoại xe hơi của chủ sở hữu hướng dẫn sử dụng Mitsubishi Starion Turbo, mà đã được phát hành vào năm 1983.


Ngày phát hành: 1983
Phát triển: Mitsubishi Motors Tổng công ty
Ngôn ngữ: "tiếng Việt"

Mitsubishi Starion Turbo (1983) người sử dụng hướng dẫn-611921d36febcf486e806d21f3e6d2ac-jpgMitsubishi Starion Turbo (1983) người sử dụng hướng dẫn-19bf2449a2b776cee2af051cf04a33e3-jpgMitsubishi Starion Turbo (1983) người sử dụng hướng dẫn-e18897f841c8dc6664e263cc35e623b8-jpg

Chủ đề tương tự: