Sửa chữa hướng dẫn sử dụng xe Mitsubishi Lancer, Lancer Wagon được thiết kế để người lái xe với chiếc xe sửa chữa chính nó và bao gồm các mô tả về phá dỡ, tháo gỡ, kiểm tra, điều chỉnh, lắp ráp và lắp đặt các bộ phận và phụ tùng xe hơi.


Kích thước: 159.7 Mb


Chủ đề tương tự: