Mitsubishi Outlander XL 2010-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Điều này "chủ sở hữu của hướng dẫn sử dụng" được thiết kế để giúp chủ sở hữu để khám phá những cấu trúc và hoạt động của hệ thống xe cũng như cung cấp thông tin về bảo trì của nó. Sử dụng đúng theo khuyến nghị của nhà sản xuất sẽ đảm bảo cuộc sống lâu dài của máy và cho phép bạn để có niềm vui sau tay lái của chiếc xe của mình trong nhiều năm.


Phát hành: 2010, năm 2011.
Tác giả: MITSUBISHI MOTORS
Chất lượng: quét trang


Mitsubishi Outlander XL (2010) hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg Mitsubishi Outlander XL (2010) hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg


Chủ đề tương tự: