Mitsubishi Galant E3x năm 1989-1993-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Các hướng dẫn đầy đủ để sửa chữa và bảo trì mô hình Mitsubishi Galant E3x năm 1989-1993 mô hình năm.
Mitsubishi Galant sản xuất ô tô ty Mitsubishi Motors từ năm 1969. Tên đến từ Pháp Galant, có nghĩa là "lòng". Đã có chín thế hệ khác biệt, tích lũy kinh doanh bây giờ vượt quá năm triệu.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 82.1 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: