Mitsubishi Eclipse/Talon/Laser 2000-2002-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Một hướng dẫn toàn diện để sửa chữa xe và bảo trì cho năm 2000-2002, trang bị với xăng 4 g 64 2, 4 l và động cơ 3 l 6 g 72. Xem xét một Coupe và chuyển đổi.
Mitsubishi Eclipse, Plymouth Laser và Eagle Talon-nhỏ thể thao Coupe với đích công thức 2 + 2, xây dựng trên cùng một nền tảng Chrysler ST-22.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 140.55 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: