Mitsubishi L400 1995-1998-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Rất thoại đúng cách và chính xác sơn và cho thấy dịch vụ xe buýt nhỏ và sửa chữa.
Thêm dây cho năm 1995-1999.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 95.77 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: