Mitsubishi Eclipse 1995-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
The complete hướng dẫn để sửa chữa và bảo dưỡng cho năm 1995.
Khoản phí bổ sung. Thông tin: Các xe thể thao Mitsubishi Eclipse-bốn (2 + 2) là một liftback. Sản xuất từ năm 1989, chỉ trong hình thức levorul′nom. Được đặt tên để vinh danh của anh thế kỷ 18 ngựa đua, giành 26 cuộc đua. Hoa Kỳ cũng bán dưới tên Eagle Talon và Plymouth Laser.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 50.35 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: