Mitsubishi Galant Mirage Diamante 1990-2000-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Chi tiết hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng mô hình Mitsubishi Galant, Mirage và Diamante.
Các hướng dẫn nhận xét động cơ: 4 G 15-1,5 L SOHC, 4G 61-1.6 L DOHC, 4 g 93 1.8 L SOHC, 4-2.OL SOHC và DOHC, 4 g 64 2.4 L SOHC và DOHC, 6 g 72-3.OL SOHC và DOHC và Peugeot 307-3,5 L DOHC.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 72.82 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: