Mitsubishi Lancer Evolution IX-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Sổ tay này mô tả các thủ tục cho cơ học, bao gồm các thủ tục để loại bỏ, kiểm tra, điều chỉnh, lắp ráp và cài đặt.
Cuốn sách được thiết kế để chủ sở hữu xe, nhân viên trạm và cửa hàng sửa chữa.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 5.72 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: