Mitsubishi Lancer Evo tôi-X 1992-2008-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Trong phân phối này là mô tả, spisoki công việc cần thiết và thủ tục khi sửa chữa xe Mitsubishi Lancer Evo IV-X năm 1998-2008 của sản xuất.
Tôi-thế hệ Mitsubishi Lancer Evo III được đại diện bởi một tập tin PDF duy nhất, xác định sự khác biệt màu sắc, thiết kế và trang trí, không có nghi ngờ, khác hơn so với chiếc xe.



Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 462.51 Mb


Mitsubishi Lancer Evolution tôi-X (1992-2008) hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg Mitsubishi Lancer Evolution tôi-X (1992-2008) hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg Mitsubishi Lancer Evolution tôi-X (1992-2008) hướng dẫn sử dụng-prnscr3-jpg Mitsubishi Lancer Evolution tôi-X (1992-2008) hướng dẫn sử dụng-prnscr4-jpg






Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]




Chủ đề tương tự: