Mercedes W-123, 124, 126, 201-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Tới: xăng dầu động cơ 2000 cm3, 2300 cm3, 2600 cm3, 3000 cm3; Động cơ diesel CC 2000, 2500 cm3, 3000 cm3
Cơ thể phong cách: sedan, Coupe, station wagon


Kích thước: 48.98 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: