Chúng tôi sửa chữa hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo trì và xe Mazda 323, mà đã được sản xuất từ tháng 9 năm 1989 cho đến tháng 7 năm 1994. Hướng dẫn này bao gồm các đặc điểm kỹ thuật của đơn vị và hệ thống Mazda. Chi tiết pooperacionnaâ chuỗi các tháo gỡ, sửa chữa và lắp ráp, tùy biến, các biện pháp an ninh tại nơi làm việc sửa chữa.


Phát hành: 2003/DjVu


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: