Mazda Xedos 6 (hội thảo hướng dẫn sử dụng) năm 1992.
Hướng dẫn này cung cấp rằng sửa chữa ô tô chuyên nghiệp Xedos 6 được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ đặc biệt có sẵn tại cửa hàng và quen thuộc với việc sử dụng cơ học. Ngoài ra, kiến thức về công nghệ ô tô và tổng quát bảo trì và sửa chữa. Nếu bạn không đáp ứng những điều kiện này, bạn cần phải nhận thức của những hậu quả có thể và không thực hiện sửa chữa.Ngày phát hành: 1992
Tác giả: Mazda Motor Corporation
Nhà xuất bản: Mazda Motor Corporation, DjVu (được công nhận đầy đủ)
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 708
Ngôn ngữ: tiếng Đức


Mazda Xedos 6 (hội thảo hướng dẫn sử dụng) (1992) hướng dẫn sử dụng-004183c788de-jpg Mazda Xedos 6 (hội thảo hướng dẫn sử dụng) (1992) hướng dẫn sử dụng-2eeffd4afea0-jpg Mazda Xedos 6 (hội thảo hướng dẫn sử dụng) (1992) hướng dẫn sử dụng-bcd918fea509-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: