Hướng dẫn được đề nghị bởi các chuyên gia có chứa thông tin quan trọng cần thiết để sửa chữa và bảo trì của Mazda CX-5:
Cuốn sách chứa-sửa chữa hướng dẫn sử dụng Mazda CX-5 và khai thác của nó
Dữ liệu về các sản phẩm dùng Mazda CX-5 để thực hiện theo lịch trình bảo trì
Hướng dẫn để thường xuyên và định kỳ thử nghiệm của Mazda CX-5
Mô tả bất kỳ lỗi hoặc hỏng hóc hỗ trợ trong đường và nhà để xe
Hướng dẫn sử dụng có dây sơ đồ Mazda CX-5
Xe Mazda CX-5 trang bị động cơ xăng SKYACTIV-g:
2.0 (150 HP), 2.0 (165 HP), 2.5 (192 HP)


Xe ô tô MazdaCX-5 được trang bị với động cơ diesel SKYACTIV-d:
2.2 (149 HP), 2.2 (175 HP)Chủ đề tương tự: