Mazda RX-2/RX-3 1971-1977 dịch vụ hướng dẫn sử dụng sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Kỹ thuật tài liệu trên xe Mazda RX-3 và RX-2 năm 1970-1978 của sản xuất. Hướng dẫn bao gồm thông tin về động cơ rotary.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 63.85 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: