Mazda RX-3 hội thảo hướng dẫn sử dụng năm 1975-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Tài liệu kỹ thuật trên xe Mazda RX-3 năm 1975 mô hình năm. Hướng dẫn bao gồm thông tin về động cơ rotary.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 51.67 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: